Aplikace je v plném provozu.
Pro její další údržbu a aktualizace je vyhrazeno každé pondělí od 21 do 02 hodin následujícího dne - v tomto čase prosíme zejména neprovádějte importy.

Přihlášení

Přihlášením se do aplikace PLADIAS se zavazuji plnit podmínky nakládání s daty uvedené v tomto dokumentu a beru na vědomí právní důsledky z nedodržení těchto pravidel.

Podrobný popis pravidel pro užití obsahu PLADIASu kodifikuje druhý dokument - verze1.