nové hledání »

Asociace THG01

Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (Klika 1951) Toman 1970

Acidofilní suché trávníky teplých oblastí

Diagnostické taxony

Cévnaté rostliny: Agrostis vinealis, Asperula cynanchica, Dianthus carthusianorum agg., Euphrasia stricta subsp. stricta, Genista pilosa, Helictochloa pratensis, Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Pilosella officinarum, Potentilla incana, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Thymus praecox, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Veronica spicata

Lišejníky: Cladonia rangiformis


Konstantní taxony

Cévnaté rostliny: Achillea collina, Agrostis vinealis, Anthoxanthum odoratum, Asperula cynanchica, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum agg., Eryngium campestre, Festuca ovina, Festuca rupicola, Galium verum, Helictochloa pratensis, Hypericum perforatum, Koeleria macrantha, Lotus corniculatus, Phleum phleoides, Pilosella officinarum, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Potentilla incana, Rumex acetosella, Thymus praecox, Trifolium arvense, Trifolium campestre, Veronica spicata

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l.

Lišejníky: Cladonia rangiformis


Dominantní taxony

Cévnaté rostliny: Festuca ovina, Festuca rupicola, Helictochloa pratensis

Mechorosty: Ceratodon purpureus, Hypnum cupressiforme s. l.

Lišejníky: Cladonia rangiformis


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací